Solució per la gestió de magatzemALMA Little SGA és una solució que permet gestionar de forma integral un magatzem logístic, pot controlar un producte des de la seva entrada a magatzem fins a la seva expedició. La solució ofereix a l’usuari agilitat i mobilitat per realitzar pràcticament totes les operatives de la gestió del magatzem des d’un terminat mòbil i gràcies a la seva estricta política d’usuaris, el sistema permet un control màxim dels operaris i les operatives que pot realitzar cada un, evitant errors i optimitzant recursos. Aquest producte es presenta com un paquet de software estàndard adaptable i parametritzable que es pot ajustar a tot tipus de magatzems.