CO2 LASER

Els marcadors làser de CO2 ARCA combinen a alt rendiment i flexibilitat, assegurant
marques de molt alta qualitat tant en línies d’alta velocitat com en línies de velocitat
moderada. Han estat dissenyats per garantitzar que es mantingui la millor qualitat de codificació
en línies d’alta velocitat. Gràcies a la possibilitat de produir qualsevol tipus de personatge,
codi 1D / 2D o logotip.

La potència del làser va de la mà amb la velocitat de la línia de producció, per tant, quant
major sigui la velocitat de la línia, major serà la potència que necessita el marcador. També serà
necessari tenir en compte altres factors, com el substrat i el contingut de la informació a marcar.

Arca ofereix els següents marcadors làser: 10, 30, 60, 80, 100 i 150 watts (W).

ELS MATERIALS MARCABLES AMB CO2 LASER:

Amb una àmplia varietat de capçals de marcat, lents i longituds d’ona, aquest
marcador làser garantitza 30 opcions de mida de feix diferents, capaces de produir
varies solucions de marcat per obtenir sempre el millor resultat.
– Plàstic.
– Fusta.
– Paper.
– Vidre.
– Cautxú.
ESTACIONS DE MARCAT:
– Proteccions de seguretat.
– Aspirador de fums integrat.
– Moviment per servo.
– Comunicacions ethernet.
– Software de diseny.