Terminals

TOT TIPUS DE PRODUCTES PER A CADA NECESSITATPowerScan PBT9500
Emmagatzematge Bluetooth Industrial
PowerScan PBT9500
Impresor 2D amb cable
PowerScan Pm9500
2D Alta Flexibilitat amb Radio Star
Lector Fijo Matrix 210
Electrònica-Automoció-Pharma
Joya Touch A6
Ordinador Mòbil Android
Rhino II
Computadora per muntatge en vehicles
Box CBX500
Connexionat d’alt rendiment
Càmeres